sk de

EV LIANA s.r.o. - tlmočenie, preklady a výuka cudzích jazykov

tlmočenie, preklady a výuka cudzích jazykov

Hľadáte preklady na profesionálnej úrovni?

Náš tím prekladateľov charakterizuje profesionalita, kvalita, vysoká odbornosť, diskrétnosť, flexibilita.

Preklady Tlmočenie

Preklady
Poskytujeme profesionálne prekladateľské služby na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Poskytujeme nasledovné druhy prekladov: komerčné, odborné a úradné preklady.
Zameranie na jazyky: nemecký, ruský, anglický, francúzsky, španielsky, taliansky. Roširujeme našu ponuku o preklady v ostatných európskych a neeurópskych jazykoch. Venujeme sa prekladom v nasledovných oblastiach: politika, právo, ekonomika a financie, automobilový a strojársky priemysel, stavebníctvo, energetika a medicína.
Vyhotovujeme preklady internetových stránok, špecifických firemných programov, zmlúv, technickej dokumentácie, príručiek, návodov na použitie, prezentácií, obchodných, výročných, tlačových správ a správ z auditu, reklamných brožúr, novín a časopisov, smerníc a návodov pre pracovné postupy a iných dokumentov.

Náš tím prekladateľov charakterizuje profesionalita, kvalita, vysoká odbornosť, diskrétnosť a flexibilita. Máme radi výzvy. Neustále sa vzdelávame. Našou devízou sú dlhoročné skúsenosti.

interpret

Potrebujete tlmočenie? Poskytujeme profesionálne tlmočnícke služby na vysokej kvalitatívnej úrovni.

translate

Hľadáte prekladateľské služby zaručenej kvality? Charakterizuje nás profesionalita, kvalita, odbornosť, diskrétnosť a flexibilita.

learning

Chcete sa ďalej vzdelávať? Naše kurzy sú zamerané na bežný hovorový jazyk, odbornú tématiku (ekonomika, financie, technika) a konverzáciu.


Pár slov k prekladom...

Pri preklade je písaný text písomne prenesený z východiskového jazyka do iného (cieľového) jazyka. Jedná sa o písomnú fixáciu textu. Z časového hľadiska je teda v prípade neznámych pojmov možné vyhľadávanie a rešeršovanie, ako aj priebežné upravovanie textu prekladu.

Odborná spôsobilosť v cudzom a materinskom jazyku, odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti sú pre dobrého prekladateľa pri jeho práci nepostrádateľné. Pretože kvalita je našim najvyšším cieľom a veľký dôraz kladieme na správnosť a maximálnu zrozumiteľnosť textu v cieľovom jazyku, obraciame sa v prípade špecifickej firemnej terminológie priamo na expertov pre danú oblasť a konzultujeme prípadné nejasnosti textu, resp. viaczmyselnosť termínov textu určeného na preklad.

Aby sme pri obsiahlych textoch zabránili chybám, ktoré by mohli uniknúť našej pozornosti, podrobujeme preklady po ich ukončení dôkladnej konečnej kontrole. Kvalita je našou najvyššou prioritou a má prednosť pred rýchlym vyhotovením prekladu. Týmto zabezpečujeme bezchybnosť prekladu, stopercentné splnenie Vašej objednávky a prispievame tak k udržaniu si dobrého mena našej agentúry na trhu.