sk de

EV LIANA s.r.o. - tlmočenie, preklady a výuka cudzích jazykov

tlmočenie, preklady a výuka cudzích jazykov

Potrebujete tlmočenie?

Poskytujeme profesionálne tlmočnícke služby na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Hľadáte preklady na profesionálnej úrovni?

Náš tím prekladateľov charakterizuje profesionalita, kvalita, vysoká odbornosť, diskrétnosť, flexibilita.

Chcete sa ďalej vzdelávať?

Zameranie kurzov na bežný jazyk, obchodnú a technickú tématiku, konverzácia...

Výuka cudzích jazykov a Výuka cudzích jazykov b Výuka cudzích jazykov c Výuka cudzích jazykov d Výuka cudzích jazykov e Tlmočenie Preklady Výuka cudzích jazykov f

Ceny poskytovaných služieb

Tlmočenie

Cena tlmočenia je závislá od viacerých faktorov, ako druh, doba trvania, odbor a stupeň náročnosti tlmočenia. Zohľadňujeme individuálne požiadavky klienta a pripravíme na mieru šitú cenovú ponuku. Navrhujeme optimálne riešenia za výhodné ceny. Cena tlmočenia vychádza zo štandardnej ceny za hodinu so zohľadnením horemenovaných faktorov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kalkuláciu ceny. Našich verných zákazníkov zvýhodňujeme zaujímavými cenovými zľavami.

Zašlite nám, prosím, e-mailom špecifikáciu Vašej požiadavky, vrát. podrobných informácií o termíne, mieste, počte hodín a tematickej oblasti tlmočenia a my Vám obratom zašleme cenovú ponuku.
So všetkými informáciami, s ktorými sa počas tlmočníckeho úkonu stretneme, ako so všetkými informačnými zdrojmi, ktoré sú nám dané k dispozícii pred alebo počas podujatia, zaobchádzame dôverne. Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Preklady

Cena za preklad je závislá od viacerých faktorov, ako je druh textu, rozsiahlosť textu, stupeň náročnosti a termín odovzdania. Zohľadňujeme individuálne požiadavky klienta a pripravíme na mieru šitú cenovú ponuku. Navrhujeme optimálne riešenia za výhodné ceny. Cena prekladu vychádza zo štandardnej ceny za normostranu so zohľadnením ďalších faktorov, ktoré majú rozhodujúci vpyv na kalkuláciu ceny. Rozsah textu pri preklade sa neorientuje podľa počtu tlačených strán, ale je vyjadrený v normostranách. Jedna normostrana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier. Pre cenotvorbu je okrem počtu normostrán rozhodujúca aj doba na vyhotovenie prekladu a stupeň náročnosti textu, za ktoré sú v extrémnych prípadoch kalkulované príplatky k cene. Našich verných zákazníkov zvýhodňujeme zaujímavými cenovými zľavami.

Zašlite nám, prosím, e-mailom špecifikáciu Vašej požiadavky, vrát. podrobných informácií o požadovanom formáte vyhotovenia prekladu a termíne jeho odovzdania. V prílohe mailu pripojte aj text určený na preklad. Po posúdení rozsahu a stupňa náročnosti Vám obratom zašleme cenovú ponuku. S dokumentami, ktoré sú nám poskytnuté, ako aj s informáciami, ktoré sú v nich obsiahnuté, zaobchádzame diskrétne. Svoju prácu vykonávame s najlepším vedomím a svedomím a sme morálne viazaní k mlčanlivosti.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vyučovanie cudzích jazykov

Cena závisí od typu, počtu účastníkov a dĺžky trvania jazykového kurzu.

Zašlite nám e-mailom špecifikáciu Vašej požiadavky a my Vám obratom zašleme cenovú ponuku.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.