sk de

EV LIANA s.r.o. - tlmočenie, preklady a výuka cudzích jazykov

tlmočenie, preklady a výuka cudzích jazykov

Potrebujete tlmočenie?

Poskytujeme profesionálne tlmočnícke služby na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Hľadáte preklady na profesionálnej úrovni?

Náš tím prekladateľov charakterizuje profesionalita, kvalita, vysoká odbornosť, diskrétnosť, flexibilita.

Chcete sa ďalej vzdelávať?

Zameranie kurzov na bežný jazyk, obchodnú a technickú tématiku, konverzácia...

Výuka cudzích jazykov a Výuka cudzích jazykov b Výuka cudzích jazykov c Výuka cudzích jazykov d Výuka cudzích jazykov e Tlmočenie Preklady Výuka cudzích jazykov f

Kontakt

EV LIANA, s.r.o.

Konateľ spoločnosti - PhDr. Erika Vozníková

- úradný prekladateľ vedený v Zozname prekladateľov MSSR
- súdny tlmočník vedený v Zozname tlmočníkov MSSR
- člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov


Sídlo

Kalinčiakova 5

974 05 Banská Bystrica

Slovenská republika


Kancelária

ul. Janka Kráľa 3

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika


Tel.: 0907 819 236